Bent u getuige geweest van een schokkende gebeurtenis?

Met vergoeding van shockschade wordt de schadevergoeding bedoeld, waarop u recht kunt hebben als u geconfronteerd bent geweest met een schokkende gebeurtenis waarbij uw naaste betrokken is geweest. Door getuige te zijn geweest van het ernstige voorval bent u misschien zodanig geschokt dat u zelf geestelijk letsel heeft opgelopen. Om van shockschade te kunnen spreken moet het daarbij gaan om psychisch leed, dat rechtstreeks door de confrontatie met het ongeval of de gevolgen ervan is veroorzaakt. Het bedrag dat voor shockschade wordt gevorderd is een vorm van smartengeld.

Om voor toekenning van shockschade in aanmerking te komen, is vereist dat:

§   Er een directe confrontatie heeft plaatsgevonden met de ernstige gevolgen van het voorval waarbij uw naaste is gedood of gewond;
§   De emotionele schok die teweeg is gebracht heeft geleid tot een ernstige mate van geestelijk letsel.
§   U en de overledene een nauwe en/of affectieve band hadden.

Shockschade moet niet in verwarring worden gebracht met affectieschade (verdriet om het overlijden van een naaste). Het wetsvoorstel om affectieschade te vorderen als vorm van smartengeld is in 2010 in de Eerste Kamer verworpen. Het is dus (nog) niet mogelijk een bedrag te vorderen aan smartengeld om het verlies van een naaste tot uitdrukking te brengen.

Welk bedrag aan shockschade passend is om te vorderen hangt van veel factoren af. Om de kans op toewijzing van het bedrag aan shockschade te verhogen is het van belang de psychische gevolgen goed in kaart te brengen. Als u overweegt een bedrag aan shockschade te vragen is het raadzaam hierover informatie in te winnen bij een (letselschade) specialist. Een (letselschade) advocaat heeft specifieke kennis van de smartengeldbedragen die in Nederland reëel zijn om te vorderen.

Hulpaanvraag shockschade

Bel ons gratis nummer 0800-6134 zodat u vanaf vandaag gratis wordt bijgestaan door een advocaat. U voorkomt dan ook dat uw rechten (door niet tijdig de juiste juridische stappen te ondernemen) komen te vervallen.

Uiteraard kunt u ook gebruik maken van onderstaand hulpaanvraagformulier. Binnen een werkdag wordt er telefonisch contact met u opgenomen door een letselschade advocaat (meestal dezelfde dag nog).
Door gebruik te maken van dit formulier gaat u akkoord met de opslag van uw gegevens zoals beschreven in onze privacyverklaring.